Общи условия 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД  НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР „GARITAGE”

 

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център „GARITAGE” и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център „GARITAGE” .


1.2. Работното време на спортен център „GARITAGE” e от 7.00ч до 22.30 часа за периода от понеделник до петък и от 8.00 до 22.00 часа в събота и неделя.


1.3. Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията или през сайта на спортен център „GARITAGE”.


1.4. Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите / инструкторите в спортния център „GARITAGE”;
  • да пази имуществото на спорния център „GARITAGE”;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

1.5. Спортният център се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове/занимания;
    • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в спортния център в технически изправен вид.

1.6. с оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, спортният център има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

 

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

2.1. Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло, а за басейна – чисти джапанки или сандали и шапка за плуване. В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в спортен център „GARITAGE” .

2.2. Инструкторите и треньорите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на „GARITAGE” .

2.3. Достъп на хора, не ползващи спортните съоръжения и СПА зоните на „GARITAGE” не се допуска.

2.4. Лицата, желаещи да огледат предлаганите спортни и възстановителни съоръженията в „GARITAGE” , трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в спортния център „GARITAGE” . В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.5. Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена в помещения на спортния център „GARITAGE” .

2.6. Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в „GARITAGE”  или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.7. Шкафчетата са на разположение на посетителите в спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Забравени вещи се пазят в продължение на 30 дни. Спортен център „GARITAGE”  не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата в съблекалните.

2.8. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.9. Всеки посетител в спортен център „GARITAGE”  се задължава да ползва услугите и съоръженията в „GARITAGE” , като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортен център „GARITAGE”  не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно , физическо състояние и не подходяща екипировка на посетителя.

2.10. В случай че посетител в спортен център „GARITAGE”  използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от спортния център „GARITAGE”  , в нарушение на настоящия правилник, Спортният център не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.11. Отговорността на спортен център „GARITAGE” , с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в спортния център „GARITAGE”  , но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

 

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1. Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2. Деца под 16 г. могат да използват Спортния център „GARITAGE”, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.

3.3. Деца под 16 г. не се допускат да използват групови занимания /фитнес услуги, освен ако не са с персонални инструктор или част от мероприятие, организирано от Спортния център „GARITAGE”. Спортният център си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.

3.4. Деца под 16 г. не се допускат в басейна без придружител или инструктор. Придружителят заплаща съответната услуга за дете и възрастен.

ЧАСТ IV. РЕГИСТРАЦИЯ,АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1. Регистрация ,всеки клиент трябва самостоятелно да направи своята регистрация и профил в страницата на спортен център „GARITAGE” www.sportscentergaritage.com. 
- Попълва формата с личните данни: име и фамилия, телефонен номер и имейл.

- Съгласява се да спазва Правилника за вътрешният ред на спортен център  „GARITAGE”

- Приема или отказва да получава имейли за новини и промоции.

След създаването на профила си клиента трябва да посети рецепцията на спортният център за да се легитимира с документ за самоличност и да удостовери, че той е създателя на заявения профила за активация.
Ръководството на Спорния център си запазва правото да променя условията за регистрация и издаването на карти/гривни за достъп.


4.2. Получаване на  карта/гривна за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на спортния център „GARITAGE” и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от спорния център „GARITAGE”  и могат да бъдат променяни по всяко време.

 

4.3. При легитимирана на рецепцията и съгласие с условията, клиента закупува карта 3.00лв / гривна 4.00лв, която остава собственост на клиента.  Клиентите закупили месечен абонамент , не заплащат първата си карта / гривна.
Карта / грива се асоциирана с профила на клиента в софтуера на спортен център „GARITAGE”.

4.4. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

4.5. Посетителите трябва да носят картата / гривната си, когато посещават спортен център „GARITAGE”, и да ги показват на рецепция, когато бъдат изискани от персонала на спортен център „GARITAGE”. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при не представяне  на документ за самоличност и карта /гривната за достъп.

4.6. Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на спортен център „GARITAGE” и да бъде закупена нова карта 3.00лв/ гривна 4.00лв

4.7. Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.8. Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение съгласно ценоразписа си обявен на сайта и на рецепция. Цените се определят от спорния център „GARITAGE”  и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.9. Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на спортния център „GARITAGE”  в брой или по банков път.

4.10. Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.
4.11. Клиентите на спортния център „GARITAGE”  нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително, ако някой клиент не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на карта му!

ЧАСТ V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Резервации

5.1. Резервации се правят за уроци по плуване, групови занимания, персонални тренировки с посочен  треньор / инструктор .

5.2. Резервациите се правят през web платформата  на официалния сайт на „GARITAGE”.
5.3. Всички резервации за групови тренировки и индивидуални тренировки.  Трябва  да са направени през профила на клиента в web платформата на спортният център „GARITAGE”.
Центърът гарантира единствено платени резервации. В противен случай центърът запазва правото си да продаде резервирания час.

5.4. Анулиране на резервация може да се прави до 8 ( осем ) часа преди запазения час. В противен случай спортният център си запазва правото да предяви искане за заплащане на направената резервация.

5.5. Спортният център може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.

 

Фитнес

5.6. Клиентите на центъра трябва да бъдат в спортно облекло и удобни, добре изчистени, спортни обувки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите.

5.7. За информация и получаване на индивидуални фитнес програми посетителите на „GARITAGE” могат да се обърнат към фитнес инструкторите в залата.

5.8. В случай на затруднения или неясноти при работа на уредите посетителите на спорния център , следва да се обръщат за съдействие към фитнес инструкторите в  спорния център.

5.9. Всеки клиент задължително ползва и поставя кърпа при трениране върху уредите в седнало или легнало положение.

5.10. Еднолично използване/ боравене с уреди и аксесоари в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди. Фитнес уреди и аксесоари не могат да бъдат резервирани.

5.11. Достъпът на не спортуващи лица не се разрешава. Посетителите на спортният център „GARITAGE” следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструкторите.

5.12. Забранява се използването на фитнеса по джапанки, сандали, чехли и непълно спортно облекло.

5.13. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода. 5.14. Забранява се самостоятелно да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

 

CrossFit Зона
5.15. Клиентите на CrossFit Зона трябва да бъдат в спортно облекло и удобни, добре изчистени, спортни обувки.

5.16. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите.

5.17. Използването на мобилни устройства и други , по време на тренировката е забранено.

5.18. Достъпът на не спортуващи лица не се разрешава в CrossFit Зона.
5.19. Посетителите в CrossFit Зона следва да се придържат към инструкциите на инструктора.

5.20. Забранява се използването на CrossFit Зона  по джапанки, сандали, чехли и непълно спортно облекло.

5.21. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода.
5.22. Забранява се самостоятелно да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

 Залата за групови занимания

5.23. Груповите занимания се провеждат по график, утвърден от спортния център „GARITAGE”, който може да бъде своевременно променен от администрацията на спортния център „GARITAGE”.

5.24. Не се  разрешава влизане в залите с мръсни обувки и неподходящо облекло.

5.25. Препоръчваме да посещавате заниманията със специални затворени спортни обувки и удобни дрехи.

5.26. Необходимо е да сте облечени и готови  10 минути преди започването на заниманието. Закъснението за занимание повече от 10 минути, дават право на инструктора да не ви допусне до заниманието.

5.27. На груповите занимания е забранено да се използва собствена хореография и свободни тежести без съответната команда на инструктора.

5.28. В отсъствие на треньора е забранено използването на музикалното оборудване и аксесоарите в залата.

5.29. Използваният от Вас инвентар след тренировката трябва да бъде прибран на място. Пластмасовите чашки и отпадъците се изхвърлят в контейнера.

5.30. Не се препоръчва да посещавате залата за единоборства при неразположение и недобро здраве.

5.31. Фитнес клубът не носи отговорност, ако причина за увреждане на Вашето здраве е нарушаването на правилата за посещение на залата за единоборства или самостоятелният избор на неподходящо натоварване и методики.

5.32. По време на заниманията трябва да спазвате реда и дисциплината.

5.33. За избягване на травми и за комфортни усещания посещавайте занимания, които отговарят на Вашето ниво на подготовка.


Сауна , Инфрачервена сауна и парна баня

5.34. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа.

5.35. В сауната е забранено използването на масла, мед и други препарати за мазане. Посетителите, които ще ползват сауната, трябва предварително да вземат душ.

5.36. В сауната се влиза без сандали или джапанки.

5.37. В сауната е забранено изсипването на аромати директно върху камъните на печката, както и пръскането на вода по стените и тавана.

 

Леден басейн  

5.38. В леденият басейн  се влиза само след предварително взимане на душ. Бременни жени и малки деца не е желателно да ползват леденият басейн .

5.39. Не се разрешава бръснене в саунаите, инфрачервена сауната, парните баня и леденият басейн.

Басейн и спа зона

5.40. В басейна не се допускат клиенти без джапанки, плувни шапки и бански.

5.41. Центърът не поема отговорност за посетителите при инциденти, настъпили заради не подходящи спортно облекло и не правилно използване на съоръженията.

5.42. Забранено е скачането, тичането и гмуркането в басейна.

5.43. Клиентите трябва да се изкъпят преди да ползват басейна, леденият басейн , сауните и парните бани.
5.44. Радиа или други електрически и електронни апарати над 16 волта
не се разрешават за ползване при басейна.
5.45. Не се разрешава консумацията на храни и напитки около и в басейна.
5.46. Не се позволяват игри с топки и надуваеми предмети на територията на басейна, извън часовете, посочени в графика за занимания с деца и аква аеробика.
5.47.Забранява се използването на басейна, ако няма спасител.
5.48. Клиенти, употребили алкохол или наркотици, няма да бъдат допуснати в басейна.
5.49. При занимания по плуване за бебета и аква аеробика за бебета е задължително ползването на памперс за плуване за бебета.

 

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от спортния център „GARITAGE”, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие спортния център да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира спортния център да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за спортния център, когато това е необходимо във връзка с дейността на спортния център, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на спортния център или на неговите посетители и др.

6.2. В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на спортния център, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3. В рамките на установеното в този Правилник, спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в спортния център, както и чрез публикуването на промените на интернет страницата на центъра www.sportscentergaritage.com

6.4. Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално абонатите.


                                                                                                                                                                  14.10.20г